Algemene voorwaarden

Zorggrens is een VOF, gedreven door Martine van Gortel en Gerline Schouten. Zorggrens staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72263962.

Artikel 0 – algemeen

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op elke overeenkomst die we met jou sluiten. We behouden ons het recht om de voorwaarden te wijzigen. Jij stemt ermee in dat de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing is op onze overeenkomst.

Artikel 1 – product

Wij bieden sport- en assertiviteitstrainingen aan.

Artikel 2 – je gegevens zijn veilig

Om een abonnement af te sluiten, vragen we om een registratie. Hiervoor verstrek je je persoonlijke gegevens aan ons. Deze gegevens moeten kloppen en actueel zijn. Persoonlijke en gevoelige informatie delen wij niet met derden zonder jouw toestemming. Nooit. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Artikel 3 – betalingen

Eenmalige betalingen verlopen via Ideal. Sluit je een abonnement bij ons af? De eerste keer betaal je met Ideal. Daarmee geef je ons toestemming om het abonnementsgeld maandelijks af te schrijven. Je sportmaand start op de dag dat je hebt betaald.

Artikel 4 – opzegtermijn

Bij ons heb je een opzegtermijn van een maand. Zeg dus op voor of op de dag van de maandelijkse afschrijving. Daarna kun je nog een hele maand bij ons sporten.

Artikel 5 – je sport bij ons op eigen risico

Natuurlijk houden we je goed in de gaten. Maar twijfel je of het verstandig is om te sporten? Overleg altijd eerst met je huisarts, behandelend arts of fysiotherapeut.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan jouw eigendommen of gezondheid. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Jouw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – klachtenregeling

Heb je een klacht over een training? Laat het ons zo snel mogelijk weten via info@zorggrens.nl. We handelen je klacht zo snel mogelijk af. Uiterlijk binnen vijf dagen nadat we je klacht ontvangen hebben. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van ontvangst van je klacht. Ook laten we je weten wanneer je een inhoudelijk antwoord kunt verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die we met jou sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter in Apeldoorn bevoegd.

Boksend meer zelfvertrouwen krijgen

Zorggrens

Offline

We plannen je graag in voor een gratis proefles. Je hoort snel van ons!

04:01
Stuur ons een appje voor een gratis proefles